ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า

23.ไส้กรองชุด

ไส้กรองขายเป็น ชุด ประเภทต่างๆ เช่นไส้กรอง 5 ขั้นตอน 10 นิ้ว , 5 ขั้นตอน 20 นิ้ว

ปกติ : 650.00 ฿
ราคา : 375.00฿