ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
FITTING 7568

FITTING 7568

รหัสสินค้า: 16-0035 ประเภทสินค้า: ข้อต่อ (FITTING)

ราคา : 30.00 ฿

ข้อต่อ 3 ทาง FITTING 7568

ข้อต่อ 3 ทาง FITTING 7568

 

 

  • 3 ทาง  7568 (3/8 x 3/8 x 1/2)
  • เป็นข้อต่อ 3 ทางประเภทใช้ฝาเกลียวหมุนล๊อกท่อน้ำ
  • มีเกลียว 3 ด้าน
  • ด้านที่ 1 เป็นเกลียวนอกขนาด 1/2 (4 หุน)
  • ด้านที่ 2 และ 3  เป็นรูเสียบท่อน้ำขนาด 3/8(3 หุน) และ 3/8(3 หุน)และ ล๊อกท่อน้ำด้วยฝาเกลียวหมุน

 

ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) 35 บาท

ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) 45 บาท

ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) 40 บาท