ขายเครื่องกรองน้ำ

KINGWATERPURE

รายการสินค้า
FITTING 1564

FITTING 1564

รหัสสินค้า: 16-0009 ประเภทสินค้า: ข้อต่อ (FITTING)

ราคา : 30.00 ฿

ข้อต่อ FITTING 1564

 ข้อต่อ FITTING 1564
 
  • ข้อต่อตรงลด 1564 
  • ข้อต่อตรงประเภทใช้ฝาเกลียวหมุนล๊อกท่อน้ำ มีเกลียว 2 ด้าน
  • มีทางน้ำเข้าออก 2 ด้าน
  • ทั้ง 2 ด้านเป็นช่องสำหรับเสียบท่อน้ำ PE  ขนาด 3/8 นิ้ว (3 หุน) และ 1/4 นิ้ว (2 หุน)  OD (Outer Diameter)
  • และล๊อกท่อน้ำด้วยฝาเกลียวหมุน   

 

ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) 35 บาท

ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) 45 บาท

ขนาดท่อ OD 3/8" (3 หุน) ขนาดท่อ OD 1/4" (2 หุน) 40 บาท